Terugval preventie op basis van mindfulness (MBRP)

Verslaving en mindfulness staan haast haaks op elkaar en juist daarom is het bijzonder effectief.  Waar verslaving gedreven wordt door de neiging 'erbij weg te gaan' leert mindfulness beoefening je juist om 'erbij te blijven'.
Je leert voorbij de onrust, de pijn en de craving te gaan, juist door er bewust en met je volle aandacht bij te durven blijven.  Door het nieuwsgierig te onderzoeken kun je leren er bijna objectief naar te kijken en er daardoor minder door meegesleept te worden.
Verslavingsgedrag wordt gedreven door automatische patronen. Mindfulness leert je contact te maken met een meer observerend, kalm en oordeelvrij deel van jezelf. Van daaruit creëer je voor jezelf meer keuzemogelijkheid.

Uit vele onderzoeken is inmiddels het positieve effect van meditatie op het doorbreken van (verslavings)patronen gebleken. 
In de 11 jaar dat ik als sociotherapeut en individueel behandelaar binnen de verslavingszorg werkte heb ik  het opzetten en faciliteren van mindfulness training ervaren als het meest inspirerende en zinvolle dat ik heb mogen doen. In de kliniek waar ik werkzaam was verwoorde een van mijn cliënten het effect van zijn beoefening als volgt: 'voor dit gevoel ging ik vroeger naar de coffeeshop'

Voor wie:
Wanneer er sprake is van relatief lichte of beginnende verslavingsproblematiek of wanneer je een traject binnen de reguliere verslavingszorg hebt afgerond kun je bij mij terecht voor terugval preventie op basis van mindfulness.
Samen doorlopen we een programma van 8 weken, waarbij we elkaar 1 (desgewenst 2) keer per week zien en jij thuis dagelijks de oefeningen doet.
Gedurende deze 8 weken wordt je steeds bewuster van je interne signalen en leer je daar gezonde en constructieve antwoorden op te geven.