Lichaamsgerichte psychotherapie

In mijn werk zie ik dat de meeste mensen zicht hebben op een groot deel van de patronen waarin ze vast zitten. Ze zijn zich bewust van hun patronen, maar krijgen er geen grip op. Je zou kunnen zeggen dat ze de 'kwartjes' wel in hun hoofd hebben, maar dat die kwartjes nog niet vallen.
In het werken met het lichaam kunnen deze kwartjes vaak wel vallen; vanuit het hoofd het lichaam in.
Tijdens de sessies kun je vanuit jouw lichaam ervaren hoe jij je in jouw patroon blijft bewegen én wat de pijn is die jou hierin aandrijft. Dit maakt het zo helder en tastbaar dat je er niet langer omheen kunt. Het helpt je om je te kunnen openen voor jouw onderliggende pijn, vanuit mededogen en eigenaarschap. Mededogen voor de pijn die je ooit hebt opgeslagen omdat ze te pijnlijk was om toe te laten, eigenaarschap van de patronen die jij nog steeds in stand houdt om verdere pijn te vermijden. Van daaruit ontstaat er ruimte om nieuwe ervaringen voor jezelf te gaan creëren.

Ieder kind, ieder mens maakt pijnlijke en soms schokkende ervaringen mee. We zijn prima toegerust om deze te verwerken, mits we daar de ruimte voor nemen en erin gesteund worden vanuit een liefdevolle omgeving. Deze inbedding in liefdevol contact helpt ons groeien en vertrouwen en omgaan met dat wat pijn doet.
Waar het toelaten en loslaten van de pijn in het verleden niet voldoende gelukt is, heeft het zich vastgezet in het lichaam. Langzaam hebben zich zo contracties gevormd. Zo ontstonden plekken in je lichaam die vastzitten, met als doel het niet hoeven voelen van de oorspronkelijke pijn. Hiermee blokkeert echter ook de oorspronkelijke levensenergie en dat beperkt de mate waarin je vrij kunt groeien en creëren.