Coaching

Zienswijze training faciliteert groeiprocessen van mensen die willen leren steeds meer vanuit hun eigen waarheid te leven. Daarvoor is het belangrijk te (her)ontdekken hoe je jezelf als vertrekpunt neemt. Hoe kom je anders daar waar je wil zijn?

Om me heen zie ik veel mensen hard werken om hun eigen behoeftes zo goed mogelijk te plooien rondom het perspectief en de verwachting van anderen. Dat is een enorm energie- lek, zonde!
Het leven kan met veel meer gemak en plezier wanneer je trouw bent aan jezelf.
Ik werk zowel individueel als met groepen en teams.
Om je te helpen steeds opnieuw gehoor te geven aan jouw waarheid maak ik gebruik van de volgende werkvormen:

Gesprek: Praten is altijd een onderdeel van het proces. Toch kom ik steeds meer tot de conclusie dat praten vele beperkingen in zich draagt. Liever laat ik mensen ervaren en van daaruit experimenteren met nieuwe mogelijkheden.

Lichaamswerk: Het lichaam geeft voortdurend feedback op wat je ervaart en is daarmee een trouwe bontgenoot die vaker gehoord mag worden. Middels lichaamswerk leer je meer gehoor te geven aan je lichamelijke signalen. We doen fysieke oefeningen die helpen los te laten wat zich in het lichaam vastgezet heeft, zodat je meer energie tot je beschikking hebt. We bevrijden opgeslagen emoties, overtuigingen en spanning zodat er meer levensruimte ontstaat.

Paardencoaching: Werken met paarden is leuk en verhelderend. Samen buiten in beweging zijn en het contact met het paard maken het tot een bijzondere manier van leren. Het zorgt snel voor nieuwe inzichten, omdat een paard nog directer spiegelt dan dat mensen dat kunnen.

Opstellingen: Beelden werken in op een andere laag van het bewustzijn dan dat woorden doen. Ik werk met het opstellen van het innerlijk systeem. Door samen allerlei figuurtjes een plek te geven op tafel zien we welke innerlijke delen jij tot je beschikking hebt en hoe jij je hiertoe verhoudt. Dat werkt verhelderend en vaak is het een ontroerend proces. Na een opstelling zie ik regelmatig dat mensen zichzelf verrassen, omdat ze plots in staat zijn dingen anders te doen dan voorheen.
Naast het werken met het innerlijke systeem, kunnen we ook werken met een ordenende opstelling van het gezin van herkomst. Wanneer je worstelt met faalangst die je niet kunt herleiden, de automatische neiging hebt erg veel verantwoordelijkheid op je te nemen of wanneer je het moeilijk vind jouw eigen ruimte in te nemen, dan is er vaak een verwarring ontstaan over wat jouw plek is. Je bent dan, onbewust, op 'de verkeerde plek' terecht gekomen binnen jouw gezin van herkomst. Mogelijk ben je op de plek van een van de ouders terechtgekomen?
Ben je niet op jouw eigen plek? Dan heel moeilijk om authentiek te leven, omdat het onduidelijk blijft welke verwachtingen en verantwoordelijkheden reëel zijn en wat er voor jou nodig is om jouw volle potentieel te leven. Deze verwarring kun je oplossen en de innerlijke verschuiving die dat teweeg brengt zal ook zichtbaar worden in het leven van alledag. Want: zo binnen, zo buiten.